مرور محصولات و خدمات
ربوشاپ : سایت فروشگاهی - نقد

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش
700,000 تومان (دامنه رایگان) یکبار
سایت فروشگاهی - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

400 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی یک ماه بعد
400,000 تومان یکبار
ربوشاپ : ربات

امکانات جانبی و رایگان:
500 مگابایت هاست + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش
300,000 تومان سالانه
ربوشاپ : اپلیکیشن فروشگاهی - نقدی

امکانات جانبی و رایگان:
500 مگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش
700,000 تومان (دامنه رایگان) یکبار
ربوشاپ : اپلیکیشن فروشگاهی - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
500 مگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

300 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی در 7 ماه و هر ماه ۱۰۰ هزار تومان
300,000 تومان (دامنه رایگان) یکبار
ربوشاپ : سایت + ربات - نقدی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش
800,000 تومان (دامنه رایگان) یکبار
ربوشاپ : سایت + ربات - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

300 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی در 8 ماه و هر ماه 100 هزار تومان
300,000 تومان (دامنه رایگان) یکبار
ربوشاپ : سایت + اپلیکیشن - نقدی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش
1,100,000 تومان (دامنه رایگان) یکبار
ربوشاپ : سایت + اپلیکیشن - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

400 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی در 10 ماه و هر ماه 100 هزار تومان
400,000 تومان (دامنه رایگان) یکبار
ربوشاپ : اپلیکیشن + ربات - نقدی

امکانات جانبی و رایگان:
500 مگابایت هاست + دامنه IR + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش
800,000 تومان (دامنه رایگان) یکبار
ربوشاپ : اپلیکیشن + ربات - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

300 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی در 7 ماه و هر ماه ۱۰۰ هزار تومان
300,000 تومان یکبار
ربوشاپ : سایت + ربات + اپلیکیشن - نقد

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش
1,300,000 تومان (دامنه رایگان) یکبار
ربوشاپ : سایت + ربات + اپلیکیشن - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

400 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی در 12 ماه و هر ماه 100 هزار تومان
400,000 تومان (دامنه رایگان) یکبار

Powered by WHMCompleteSolution